2012

20 dec 2012

Kränkande fotografering föreslås bli nytt brott

Lagrådsremiss om straff för olovlig fotografering.

18 dec 2012

Julcocktail med advokater och biträdande jurister

Många kom för att mingla hos Advokatsamfundet.

18 dec 2012

Nytt vägledande uttalande

Förtydligande av vägledande regler om god advokatsed.

14 dec 2012

Sveriges advokatsamfund är nu med i Svenska FN-förbundet

En av 90 riksorganisationer som arbetar för ett starkare FN.

14 dec 2012

Rättvisa i millenniemålen

IBAHRI, International Bar Association’s Human Rights Institute, vill att rättvisa ska bli ett av FN:s millenniemål.

13 dec 2012

EU-parlamentet säger ja till enhetligt patentskydd

Europaparlamentet och Konkurrenskraftsrådet är överens om ett enhetligt patentskydd och om en enhetlig patentdomstol. Det stod klart när förslaget idag röstades igenom.

12 dec 2012

Nytt nummer av tidskriften Advokaten nu ute på nätet

I Advokaten nr 9 2012:

12 dec 2012

Advokater fängslas i Förenade arabemiraten

IBA kräver stopp för godtyckliga gripanden. 

11 dec 2012

Vanligt med hot och våld mot folkvalda

En av sex politiker utsatt för trakasserier, hot eller våld enligt en undersökning från Brå.

10 dec 2012

Justitieutskottet vill ha bättre stöd till brottsoffer

Uppmanar regeringen att redovisa vad som görs.