Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nytt vägledande uttalande

Förtydligande av vägledande regler om god advokatsed.

Advokatsamfundets styrelse gjorde ett vägledande uttalande vid sitt sammanträde den 7 december 2012.

Det vägledande uttalandet innehåller förtydliganden av vissa bestämmelser i vägledande regler om god advokatsed (VRGA).

De regler som förtydligas gäller följande områden.

  • Diskretionspliktens omfattning (VRGA 2.2.2)
  • Samtycke (VRGA 3.3.2)
  • Skyldighet att frånträda uppdrag (VRGA 3.4.1)
  • Kollegas intressekonflikt (VRGA 3.5)

Styrelsens vägledande uttalande