juni

29 jun 2012

Regeringen utreder stärkt meddelarskydd för privantanställda

Tillsätter utredning efter uppmaning från riksdagen.

28 jun 2012

Advokatsamfundet kritiskt mot Tvångsmedelsutredningens förslag

Utredare vill utvidga användningen hemliga tvångsmedel. Anne Ramberg lämnar särskilt yttrande med kritik mot flera av förslagen.

28 jun 2012

Fler hatbrott 2011

De identifierade hatbrotten ökade med sju procent 2011, men har minskat sedan 2008.

27 jun 2012

Helena Jäderblom ny domare i Europadomstolen

Ersätter Elisabet Fura.

27 jun 2012

Hot och mordplaner mot pakistansk advokat

IBA uppmanar myndigheterna att utreda hoten mot Asma Jilani Jahangir.

26 jun 2012

DO: Fler bör driva diskrimineringsmål

DO lämnar förslag till regeringen.

21 jun 2012

Parlamentariker uppmanas bistå i arbetet för stärkt rättssäkerhet

Advokatsamfundet skriver till de svenska EU-parlamentarikerna.

20 jun 2012

EU-länder ska utbyta uppgifter ur kriminalregistren

Proposition om utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater.

19 jun 2012

Våldet i Syrien skäl för skydd i Sverige

Rättsligt ställningstagande från Migrationsverket.