International Bar Associations Human Rights Institute, IBAHRI, uttrycker stark oro inför uppgifterna om en sammansvärjning för att mörda den pakistanska advokaten Asma Jilani Jahangir. Enligt Jahangir ska mordplanerrna ha stöd i Pakistans högsta ledning. IBAHRI uppmanar nu att de pakistanska myndigheterna utreder och offentliggör den misstänkta mordplanen.

Asma Jilani Jahangir är före detta ordförande i Högsta domstolens advokatsamfund i Pakistan. Hon har tidigare utsatts för hot och trakasserier, efter att ha kritiserat mot militärens stora inflytande i Pakistan liksom införandet av sharialagar. Asma Jilani Jahangir har också försvarat människorättsaktivister och företrätt kvinnor, barn och minoriteter som utsatts för diskriminering.