Praktiskt verksamma jurister och juridikstuderande från icke-franska rättssystem kan söka till ett LL. M.-program vid Sorbonnes juridiska fakultet i Paris. Programmet sträcker sig från september till juni och omfattar förutom akademiska studier i fransk och europeisk rätt också 3 månaders obligatorisk praktisk utbildning.

Sista datum för ansökan är den 30 juni.

Broschyr om Sorbonnes LL. M.-program

Mer information på Sorbonnes juridiska fakultets webbplats