Situationen i Syrien är nu så allvarlig att medborgare i Syrien riskerar att utsättas för generellt och i många fall urskillningslöst våld bara genom att befinna sig i landet. Det konstaterade Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik i ett rättsligt ställningstagande i fredags.

Det farliga läget i Syrien gör att flyktingar och andra skyddsbehövande som utgångspunkt ska beviljas permanenta uppehållstillstånd i Sverige. I vissa fall där skyddsbehovet beror på det generella våldet kan också tillfälliga uppehållstillstånd övervägas.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats.