Helena Jäderblom, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, har utnämnts till domare i Europadomstolen.

Jäderblom utsågs till justitieråd 2011. Dessförrinnan var hon lagman i kammarrätten i Stockholm 2007 – 2011 och chefsrådman i Länsrätten i Stockholm 2005 – 2007. Hon har också arbetat i Justitiedepartementet.

Helena Jäderblom blev jur kand 1983 och kammarrättsassessor 1992. Hon var särskild utredare av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning (2007) samt särskild utredare i utvärderingen av tillämpning av bestämmelser om informationsförelägganden på immaterialrättsområdet(2009 – 2012). Jäderblom har också fler styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i polisens etiska råd och andre vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och TV.

Mandatperioden för Helena Jäderbloms uppdrag är nio år.