Diskrimineringsombudsmannen, DO, varken kan eller ska driva alla ärenden om diskriminering i Sverige. Därför behövs bättre förutsättningar för andra att driva dessa ärenden i domstol. Det skriver DO Agneta Broberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

DO har sedan januari 2009 fått in närmare 8000 anmälningar om diskriminering. I praktiken kan myndigheten inte hjälpa alla dem som anmäler fall av diskriminering, uppger Agneta Broberg. Trots att talerätten i diskrimineringsmål redan har utvidgats är det, enligt DO, fortfararande få som vågar ta ta diskrimineringsärenden till domstol.

Agneta Broberg lämnar nu i en skrivelse till regeringen flera förslag på reformer för att underlätta för enskilda och ideella föreningar att driva diskrimineringsmålen. Bland annat vill hon  att det skapas en processfond från vilken enskilda eller föreningar kan söka pengar för att bekosta drivandet av viktigare diskrimineringstvister i domstol. Förbättrade villkor för antidiskrimineringsbyråer och ett stärkt rättshjälpssystem är andra förslag.

Läs debattartikeln.