Antalet polisanmälningar med identifierade hatbrott ökade med 7 procent under 2011 jämfört med året innan, till drygt 5 490. Mest ökade hatbrott med antireligiösa motiv, 18 procent. Allmän plats var den vanligaste brottsplatsen i hatbrottsanmälningarna förra året, samtidigt som hatbrott på internet ökar. Det visar Hatbrottsstatistiken 2011 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Brå har identifierat drygt 5 490 anmälningar om hatbrott 2011. Av dessa bedömdes:

72 procent (knappt 3 940 anmälningar) som främlingsfientliga/rasistiska.16 procent (drygt 850 anmälningar) som homofobiska, bifobiska eller heterofobiska.12 procent (drygt 650 anmälningar) som antireligiösa (islamofobiska, antisemitiska, kristofobiska och övriga antireligiösa).1 procent (drygt 50 anmälningar) som transfobiska.

Även om det totala antalet hatbrottsanmälningar har ökat under 2011 jämfört med 2010, så har de samtidigt minskat i samma utsträckning (7 procent) sedan 2008.

Bland hatbrottsanmälningarna är olaga hot/ofredande den vanligaste brottstypen, följt av våldsbrott och ärekränkning. Hets mot folkgrupp är vanligare vid antisemitiska hatbrott och våldsbrott är överrepresenterade vid homofobiska och afrofobiska hatbrott, medan olaga diskriminering är vanligare vid antiromska hatbrott. I årets rapport redovisas för första gången kristofobiska hatbrott som en egen kategori. Där är skadegörelse och klotter vanliga.

Statistiken över hatbrottsanmälningar bygger på polisanmälningar som efter en särskild granskning av Brå bedömts som hatbrott. Även Brå:s nationella trygghetsundersökning (NTU) används som källa. Enligt den senaste NTU-mätningen, som avsåg utsatthet för under 2010, uppskattas cirka 81 000 personer (16-79 år) ha blivit utsatta för främlingsfientliga hatbrott under 2010 och cirka 19 000 personer för homofobiska hatbrott.

Läs mer på Brås webbplats.

Hatbrott är en samlingsbeteckning på brott som begås med uppsåt att kränka en person på grund av dennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning eller någon liknande omständighet. Tidskriften Advokaten skrev år 2011 om hatbrott.

Till Advokaten nr 7 2011