Som Advokatsamfundet skrivit om tidigare finns det i dag inget enhetligt patentskydd som gäller över hela EU och inte heller någon gemensam europeisk patentdomstol. 

– Många år av intensiva förhandlingar är nu slut. Genom att ha förmått åsidosätta nationella särintressen har kompromisser kunnat nås som har gjort den här överenskommelsen möjlig. Jag hoppas nu att vi kan få det nya systemet på plats så snart som möjligt, säger den svenska handelsministern Ewa Björling efter att förslaget idag röstats igenom med bred marginal.

EU-kommissionen räknar med att det första enhetliga patentskyddet ska kunna meddelas under 2014. Den svenska regeringen utreder för tillfället vilka lagändringar och övriga anpassningar som reformen kommer att kräva för svensk del. 

EU:s medlemsstater har sedan tidigare bland annat enats om att den nya domstolens centrala avdelning i första instans ska ligga i Paris med underavdelningar i London och München.

Läs mer på Advokatsamfundets webbplats
10 oktober 2012
11 mars 2011