Den 10 mars gav EU:s ministerråd klartecken för att inleda ett fördjupat samarbete om att skapa ett enhetligt patentskydd. Alla EU:s medlemsstater utom Italien och Spanien har förklarat att de vill delta i samarbetet. Beslutet grundar sig på ett förslag från EU-kommissionen.

Kommissionen kommer nu att lämna ytterligare förslag om detaljerna för det enhetliga patentskyddet. Förhandlingar om förslagen kommer att föras i rådet innan de slutligen kan antas.

Det finns i dag inget enhetligt patentskydd som gäller över hela EU och inte heller någon gemensam europeisk patentdomstol. För att förbättra det europeiska patentsystemet har det förts förhandlingar som syftar till att skapa ett EU-patentskydd och att inrätta en enhetlig europeisk patentdomstol. Rådet kom överens om en allmän inriktning för förslaget till EU-patentförordning i december 2009. Men förslaget omfattar inte frågan om EU-patentets översättningsarrangemang. Det beror på att översättningsarrangemangen har en annan rättslig grund och ett annat beslutsförfarande än EU-patentförordningen. Översättningsarrangemangen – som ska antas med enhällighet – behöver därför regleras genom en särskild förordning. Detta har sedan länge varit den viktigaste utestående frågan i förhandlingarna.

Under hösten 2010 stod det klart att det var omöjligt att nå en överenskommelse inom en rimlig tid. Mot denna bakgrund riktade 25 medlemsstater, inklusive Sverige, en begäran till kommissionen om att lämna ett förslag till ett bemyndigande att inleda ett fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd och dess översättningsarrangemang som en sista utväg.