februari

28 feb 2011

Sverige ska genomföra EU-beslut om kamp mot organiserade brott

Förberedelse och försök till brott blir straffbart i fler fall.
25 feb 2011

24 nya advokater

Vid styrelsesammanträdet den 25 februari intogs 24 nya ledamöter av Advokatsamfundet.
25 feb 2011

Lagarna om polisens rätt att använda våld är motsägelsefulla

Ny avhandling analyserar polisens befogenheter.
24 feb 2011

Justitiekanslern talade på Advokat i framtidens lunchseminarium

”Vad händer i Birger jarls torn?”
24 feb 2011

Domstolarna avgjorde fler mål under 2010

Antalet inkomna mål ökade också.
23 feb 2011

Bättre konsumentskydd vid tidsdelat boende

Nytt lagförslag ska ge ökat skydd åt semesterfirande konsumenter.
22 feb 2011

Anmälningarna för sexhandelsbrott har ökat

Slutrapport från polisen efter extra satsning.
21 feb 2011

Även motvilliga kommuner ska ta emot ensamkommande barn

Göran Ewerlöf ska se över reglerna om asylsökande.
18 feb 2011

Långa handläggningstider för brottmålen

Stora regionala skillnader, visar ny databas.
17 feb 2011

Seminarium: En mer rättssäker asylprocess

Heldagsseminarium om asylrätten den 18 mars.