20 000 dollar i böter eller 20 veckors fängelse blev domen för den singaporianske oppositionsledaren dr Chee Soon Juan som talat offentligt utan tillstånd. Domen fastställdes nyligen av Singapores högsta domstol. Bötesstraffet betalades av anhängare till oppositionsledaren.

Enligt International Bar Associations Human Rights Institute (IBAHRI) utgör domen bara ett exempel på regimen i Singapores och det styrande partiet PAP:s försök att kväva debatten i landet. Regeringen har på senare tid antagit flera lagar som inskränker mötes- och yttrandefriheten i landet.

IBAHRI uttrycker i ett pressmeddelande sin oro över situationen i Singapore, och uppmanar regimen att respektera de mänskliga rättigheterna. Singapore har inte ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, men enligt IBAHRI är landet ändå bundet av folkrättens grundläggande principer, som de uttrycks bland annat i den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter.