Antalet anmälningar och inledda förundersökningar för köp av sexuella tjänster har ökat med 569 procent, efter regeringens extra resurser till polisen med 40 miljoner kronor. Det visar den slutrapport som överlämnats till regeringen.

Antalet anmälningar och inledda förundersökningar som rör människohandel för sexuella ändamål ökade med 106 procent från 2008 till utgången av 2010. För brottet koppleri/grovt koppleri ökade antalet anmälningar och inledda förundersökningar under samma period med 136 procent och för köp av sexuell tjänst med 569 procent.

År 2008 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag av regeringen att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sammanlagt 40 miljoner kronor fördelades på flera projekt.

Läs Rikspolisstyrelsens slutredovisning