Advokatsamfundets återkommande heldagsseminarium om asylrätten presenterar aktuella ämnen med bidrag av framstående experter inom området.

Vid seminariet i Stockholm den 18 mars presenteras:

  • Migrationsverkets projekt Kortare väntan
  • Förvarsutredningens betänkande Förvar (SOU 2011:17)
  • praxis från Europadomstolen

Deltagarna ges också möjlighet att diskutera hur asylprocessen fungerar i praktiken.

Föreläsare är bland andra Elisabet Fura, Sveriges domare i Europadomstolen, och rättschefen Mikael Ribbenvik, Migrationsverket.

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2011.

Fullständigt program och anmälan