Enligt flera studier finns det ett samband mellan att unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och att de riskerar att bli gifta mot sin vilja. Nu finns en ny publikation om regeringens arbete för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja.

Skriften kan laddas ner eller beställas från regeringens webbplats.

Beställ eller ladda ner!