EU-förhandlingarna om ett enhetligt patentskydd och en europeisk patentdomstol är nu i sitt slutskede. För att det enhetliga patentsystemet ska kunna börja tillämpas krävs förändringar i nationell lagstiftning. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå de lagändringar och anpassningar i övrigt som reformen kräver för svensk del. Till utredare har f.d. justitierådet Severin Blomstrand utsetts.

I uppdraget ingår också att föreslå en ny lättillgänglig patentlag och en ny patentförordning.

Den första delen av uppdraget ska redovisas den 17 juni 2013 och den andra delen ska redovisas den 3 juni 2014.

Läs direktivet.