På kvällen den 18 december 2012 hade Advokatsamfundet, samfundets Stockholmsavdelning och Advokat i framtiden bjudit in till den återkommande julcocktailen på Advokatsamfundets kansli. Många advokater och biträdande jurister kom för att träffa kolleger i samfundets hus Tryggerska villan i Diplomatstaden.

Alain Soussi, Roba Azzam och Ted Dahlqvist
Alain Soussi, Roba Azzam och Ted Dahlqvist.

Birgitta Melander, Clara Tengbom, Theddo Rother-Schirren och Else-Marie Grönstedt
Birgitta Melander, Clara Tengbom, Theddo Rother-Schirren och Else-Marie Grönstedt.

Henrik Angur och Anne Ramberg
Henrik Angur och Anne Ramberg.

Claes Lundblad och Claes Zettermarck
Claes Lundblad och Claes Zettermarck.

Se fler bilder från julcocktailen här!