Hilda skapades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Initiativtagare var samfundets dåvarande generalsekreterare Anne Ramberg. Bland de ungefär 30 deltagarna fanns bland annat advokater, domare, åklagare, generaldirektörer och en representant för polisen.

De olika yrkesgrupperna har olika organisationskulturer och delvis olika problem, men Hildas grundare ringade snabbt in den gemensamma nämnaren: Att rättsväsendet och advokatkåren går miste om en mängd skickliga jurister på ledande poster, eftersom många av de kompetenta kvinnorna inte får chefsuppgifter eller delägarskap i advokatbyråerna.

Programförklaringen från mötet blev att nätverket Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.

Målet var att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Hilda har genom åren drivit flera olika projekt för att nå målet, att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.Bland dem finns lunchklubbarna Hildary, konferensen Rakel och mentorsprojekten Sofia och Ruben.

Namnet Hilda har fornnordiskt ursprung. Det kommer ur namnet Hild, som var en av Odens valkyrior. Det återfinns i det isländska ordet hildr ‘strid’, och kan översättas med ”stridsmö”.