Advokatsamfundet har i ett antal år erbjudit ledamöterna en sjukvårdsförsäkring. Men från den 1 januari 2013 omfattar försäkringen flera nya moment, som gör den ännu mer prisvärd för byråerna. Det handlar dels om flera nya förebyggande insatser, dels om att arbetslivsinriktad rehabilitering nu ingår i försäkringen.

 

Förebyggande insatser

  • Hälsoprofil är en webbtjänst där den försäkrade besvarar ett antal frågor om livsstil. Det handlar bland annat om stress, motions-, tobaks-, alkohol- och matvanor. Resultatet blir en rapport som vägleder till nästa steg, som att till exempel motionera mera.
  • Hälsoprogram är fem olika webbaserade tjänsterna som ger kunden hjälp med att sluta röka; att få balanserade alkoholvanor; att stressa mindre, att må bättre genom att förebygga negativa tankar och depression samt att förebygga hjärtsjukdomar och diabetes. Alla tjänsterna utgår från individen och baseras på ett antal frågor som besvaras då man börjar programmet.
  • Personligt samtalsstöd en telefontjänst dit den den försäkrade kan ringa för personligt stöd 24 timmar om dygnet. Telefonen bemannas av beteendevetare som kan ge medarbetarstöd; chefsstöd; psykologstöd för privata och arbetsrelaterade problem.; enklare ekonomisk och juridisk hjälp samt hälsocoachning.

Länsförskringars hälsotjänster nås via webbplatsen www.lansforsakringar.se/sjukvard.

Rehabiliteringsförsäkring inkluderad

Från årsskiftet omfattar försäkringen också arbetslivsinriktad rehabilitering, det vill säga rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och åtgärder.

Fakta om Advokatsamfundets sjukvårdsförsäkring

Den försäkrade får, när han eller hon behöver vård, via ett speciellt telefonnummer kontakt med någon av Länsförsäkringars omkring 900 vårdgivare runt om i landet. Efter kontakten garanteras en första medicinsk rådgivning av specialistläkare, sjukgymnast, psykolog eller annan relevant person inom sju arbetsdagar.

Efter utredning garanterar försäkringen behandling, exempelvis i form av en operation, inom 20 dagar från att försäkringsbolaget godkänt behandlingen.

Försäkringsgivare till sjukvårdsförsäkringen är Länsförsäkringar.

De som redan tidigare tecknat sjukvårdsförsäkringen omfattas automatiskt av de nya delarna.

För mer information om sjukvårdsförsäkringen, se www.lansforsakringar.se eller kontakta Willis på advokatservice@willis.com eller telefon 08-546 359 60.

Läs mer om sjukvårdsförsäkringen i kommande nummer av tidskriften Advokaten.