Sveriges advokatsamfund hör nu till de riksorganisationer som är medlemmar av Svenska FN-förbundet. Styrelsen för FN-förbundet beslöt att anta Advokatsamfundet som medlem vid sitt senaste sammanträde.

Svenska FN-förbundet arbetar med frågor som fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati, fattigdomsbekämpning och utveckling, Millenniedeklarationen och millenniemålen, ungdoms- och skolverksamhet, seminarier och utbildningar samt insamlingskampanjer.

Enligt förbundets stadgar är det en rörelse för ett starkare FN, som bland annat ska verka för fred och rättvisa i hela världen i enlighet med FN-stadgans mål och principer. Förbundet ska också granska och bistå vid efterlevnaden av Sveriges åtaganden gentemot FN.

Svenska FN-förbundet har omkring 6 500 individuella medlemmar som är organiserade i över 110 lokala FN-föreningar. Förbundet är också en paraplyorganisation med över 90 svenska riksorganisationer anslutna.