maj

30 maj 2008

IBA-resolution om avskaffande av dödsstraffet

Uppmanar världens länder att arbeta för att avskaffa dödsstraffet och införa moratorium för avrättningar.
29 maj 2008

Elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

Proposition om informationsutbyte för att motverka bidragsbrott.
29 maj 2008

Lantmäteriet tar över inskrivningsärenden

Från och med den 1 juni 2008 tar Lantmäteriet över ansvaret för inskrivningsverksamheten från Sveriges Domstolar.
28 maj 2008

Advokatsamfundets generalsekreterare om rättssäkerhet och skatter

Seminarium om Advokatsamfundets syn på rättssäkerhet vid beskattningen.
26 maj 2008

Information om skadestånd och brottsofferersättning

Brottsoffermyndigheten reder ut begreppen.
22 maj 2008

Riksdagsmajoritet för ny diskrimineringslag

Riksdagen står bakom regeringsens förslag om en ny diskrimineringslag, en ny diskrimineringsombudsman och en ny diskrimineringsersättning
21 maj 2008

Stärkt minoritetsskydd vid fusioner

Proposition om starkare minoritetsskydd vid fusioner mellan aktiebolag.
20 maj 2008

Konferensdeltagare från hela världen samlades på Advokatsamfundet

IBA:s fjortonde årliga globala insolvens- och rekonstruktionskonferens i Stockholm
20 maj 2008

IBA-besök på Internationella brottmålsdomstolen

Bra ombud viktiga för domstolens arbete
16 maj 2008

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2007

Ladda ner från hemsidan.