Inskrivningsmyndigheterna hanterar bland annat lagfarter och ansvarar för fastighetsregistrets inskrivningsdel. Varje år hanteras mellan 850 000 och 900 000 inskrivningsärenden. Regeringen har beslutat att verksamheten ska föras över till Lantmäteriet från den 1 juni. Verksamheten kommer dock att finnas kvar på de orter där dagens sju inskrivningsmyndigheter finns; Hässleholm, Eksjö, Uddevalla, Norrtälje, Mora, Härnösand och Skellefteå. De cirka 200 anställda som berörs blir anställda av Lantmäteriet.

Övergången till Lantmäteriet innebär en del förändringar för alla som kommer i kontakt med inskrivningsmyndigheterna. Information om detta finns på Lantmäteriets webbsida, www.lantmateriet.se. Ansvaret för ärenden som gäller dödande av pantbrev som kommit bort, så kallade "dödningsärenden", kommer att ligga kvar på tingsrätterna. 

Arkiv med handlingar som finns vid de sju inskrivningsmyndigheterna lämnas till Arkivmyndigheten i samband med övergången. Det innebär att alla inskrivningsärenden som beslutats fram till den sista maj 2008 kommer att finnas på Landsarkivet i Härnösand, och att kopior ska beställas därifrån. Beställningar kan göras på www.im.ra.se.