Skattesystemet och skatteprocessen brister i rättssäkerhet. Inte minst är det problematiskt att Skatteverket ibland fungerar som förundersökningsledare, åklagare och domare i samma process. Det påpekade Advokatsamfundets generalsekreterare vid ett seminarium om skatter på Mannheimer Swartling advokatbyrå den 27 maj.

Anne Ramberg belyste flera olika tendenser på skatteområdet som försvagar rättssäkerheten. Skatteverkets många roller i skatteprocessen, bristen på domare med djupgående kompetens i skatterätt och de långa handläggningstiderna i förvaltningsdomstolarna var några exempel.

Anne Ramberg tog också upp advokaters tystandsplikt, och hur den kan komma i konflikt med Skatteverkets kontrollintresse vid revisioner mot advokatbyråer, och tredjemansrevisioner mot banker för att få information om klientmedelskonton. Hon berörde också de tyska skattemyndigheternas köp av stulna kontouppgifter från en bank i Liechtenstein.

Seminariet arrangerades av Institutet Skatter & Rättssäkerhet, en ideell förening med syfte att verka för bättre rättssäkerhet på skatteområdet. Ordförande är advokat Peter Nordquist.