Omslag Advokaten 4 2008
Advokaten som pdf-fil

I nummer 4 2008 bland annat:

Så ska kvinnorna nå toppen
Forskning visar att företag med jämn könsfördelning i ledningen går bättre än de som domineras av män. Att det finns mängder av högst kompetenta kvinnor i juristkåren och på advokatbyråerna är alla överens om. Ändå utgör kvinnorna fortfarande en liten del av delägarna på advokatbyråerna och bland cheferna i rättsväsendet. Nu är det dags att gå från ord till handling, anser många.

Advokater och åklagare pressas av snabba domstolar
Domstolarna satsar hårt på att arbeta bort högarna av oavgjorda mål. Vid årsskiftet ska ”överbalanserna” vara nere på noll. Men nu signalerar advokater och åklagare att de har svårt att hinna med i det höga tempot.

En mer nyanserad bild av asylprocessen efterlyses
Advokatsamfundets generalsekreterare om kritiken mot ombud i asylärenden.

Läs hela Advokaten nr 4 på www.advokaten.se