50 ledande företrädare för International Bar Association, IBA, har besökt Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Vid besöket betonade domare Richard Goldstone, ordförande i IBA:s institut för mänskliga rättigheter, vikten av domstolens arbete, och att världens advokater kan bidra till att öka intresset för domstolen och Romstadgan som reglerar dess uppgift.

IBA och domstolens representanter enades om vikten av det finns kompetenta advokater från hela världen som kan företräda misstänkta och målsägande vid Internationella brottmålsdomstolen. Att få fram sådana är en uppgift för domstolen och samfunden tillsammans.