Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2007 som pdf-fil på hemsidan.

Till verksamhetsberättelsen