I januari i år presenterade justitieminister Beatrice Ask en ny expertgrupp med uppdrag att ta fram strategier för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Igår, onsdag den 14 maj, redovisade gruppen sina förslag.

Förslagen innebär bland annat
- Vid åtta polismyndigheter och Rikskriminalpolisen bildas särskilda aktionsgrupper för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.
- 200 poliser over hela landet avdelas särskilt för kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Det innebär en förstärkning med 200 personer utöver de som är engagerade i arbetet idag.
- Ett stort antal myndigheter och andra delar av samhället kraftsamlar på ett antal utvalda orter som är särskilt drabbade av den grova organiserade brottsligheten.
- Säkerhetspolisen ges en utvidgad roll när det gäller hot och angrepp mot politiker, myndighetsföreträdare, bevispersoner och journalister.

Regeringen kommer inom kort att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter  bearbeta och därefter verkställa förslagen.

I expertgruppen ingår bland andra länspolismästare Carin Götblad, Säpochef Anders Danielsson och Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar.