International Bar Association Human Rights Institutes råd uppmanar världens länder att avskaffa dödsstraffet. I en resolution antagen vid IBA:s möte i Amsterdam fastslogs att institutet nu kommer att arbeta aktivt för dödsstraffets avskaffande. I resolutionen uppmanas de stater som tillämpar dödstraff att inleda avskaffandet av straffet, och att införa ett stopp för avrättningar

Resolutionen finns att läsa på IBA:s hemsida.