Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

IBA-resolution om avskaffande av dödsstraffet

Uppmanar världens länder att arbeta för att avskaffa dödsstraffet och införa moratorium för avrättningar.

International Bar Association Human Rights Institutes råd uppmanar världens länder att avskaffa dödsstraffet. I en resolution antagen vid IBA:s möte i Amsterdam fastslogs att institutet nu kommer att arbeta aktivt för dödsstraffets avskaffande. I resolutionen uppmanas de stater som tillämpar dödstraff att inleda avskaffandet av straffet, och att införa ett stopp för avrättningar

Resolutionen finns att läsa på IBA:s hemsida.