Bengt Svenson är sedan 1 januari 2008 t.f. rikspolischef. Dessförinnan var han chef för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen sedan 2006. Bengt Svenson tillträder omedelbart.

Bengt Svenson avlade juris kandidat examen 1979 och tingsmeriterades vid Norrköpings tingsrätt 1979-1982. Han genomgick därefter polischefsutbildning 1982-83.

Bengt Svenson har innehaft en rad chefsbefattningar inom polisen. Han var polismästare och stabschef vid Polismyndigheten i Östergötlands län 1996-1997 och biträdande byråchef vid Rikspolisstyrelsen 1997-1998. Åren 1998-2001 var han polismästare och chef för länsoperativa avdelningen och därefter chef för ordningsavdelningen vid Polismyndigheten i Östergötlands län. Bengt Svenson var länspolismästare vid Polismyndigheten i Örebro län 2001-2006.