Martin Andersson har en gedigen erfarenhet från såväl nationellt som internationellt finansarbete.

–  Finansinspektionen har en central roll, inte minst i den rådande finansiella oron, att reglera, övervaka och skapa förtroende för den svenska finanssektorn och dess olika aktörer. Jag är glad över att vi genom ett öppet och konkurrensutsatt rekryteringsförfarande kunnat hitta en så mångkunnig och välmeriterad chef, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Martin Andersson har bland annat varit rådgivare åt Bank of England, åt Norges Bank inom området finansiell stabilitet och expert på finansiell krishantering, insättarskydd och gränsöverskridande myndighetsarbete vid Internationella Valutafonden (IMF).

Han har också erfarenhet från en rad olika befattningar inom Riksbanken. Bland annat har han varit chef för avdelningen för finansiell stabilitet och för enheten för finansiella system. Martin Andersson har dessutom varit rådgivare vid avdelningarna för finansmarknad och betalningssystem vid Riksbanken.

Han tillträder sin tjänst den 15 januari 2009.