–  Det grövsta våldsbrott man kan göra sig skyldig till är att beröva en annan människa livet. Detta måste tydligt komma till uttryck i straffen för mord. Så är dock inte fallet i dag, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

I dag är straffskalan för mord antingen tio års fängelse eller livstid. Enligt det nya förslaget ska i stället fängelse på viss tid över tio år och upp till 18 år eller på livstid kunna dömas ut för mord. Syftet med förslaget är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet.

Ett höjt straffmaximum föreslås också för andra brott;  till exempel ska grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott också kunna ge upp till 18 års fängelse eller livstid. Förslaget avser inte brott som förutsätter att riket är i krig eller att andra sådana utomordentliga förhållanden råder.

Regeringen föreslår också ändringar av det längsta straff som yngre lagöverträdare får dömas till. Om någon under 21 år har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten får denne enligt förslaget dömas till fängelse i upp till 14 år, istället för som i dag högst tio år.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2009.