• 27 november 2008
  Nätattacker riktas mot advokater
  Den riktade nätbrottsligheten blir allt mer sofistikerad. I dag är det inte ovanligt att advokater utsetts för riktade attacker, så kallad ”spear phishing”.
 • 27 november 2008
  Timkostnadsnormen fastställd
  I dag tog regeringen beslut om ny timkostnadsnorm för juridiska biträden. Höjningen följde som väntat Domstolsverkets rekommendation med en uppräkning på 23 kronor eller 2,13 procent.
 • 25 november 2008
  Oenighet om personskademål
  Samarbetet mellan försäkringsbolag och ombud vid personskaderegleringar fungerar allt bättre, enligt försäkringsbolagen. Det som fungerade illa förr fungerar ännu sämre i dag, kontrar advokaterna.
 • 24 november 2008
  Europol får bredare mandat
  Genom ett beslut i riksdagen har Sverige godkänt ett bredare mandat för EU:s polisbyrå, Europol.
 • 21 november 2008
  Lissabonfördraget röstades igenom
  Sent på torsdagskvällen röstade riksdagen igenom Lissabonfördraget, efter en nio timmar lång debatt mellan ett 30-tal riksdagsmän.
 • 21 november 2008
  IBA startar webbtidning om ICC
  IBA har nu publicerat det första numret av "EQ: Equality of Arms Review", en tidskrift på webben som fokuserar på den Internationella brottmålsdomstolen, ICC.
 • 20 november 2008
  Fingeravtryck i pass oroar
  Sveriges Advokatsamfund har i ett remissvar angående fingeravtryck i pass påpekat det bekymmersamma i en utveckling som går mot ett allt mer omfattande övervakningssamhälle.
 • 20 november 2008
  Kritiker varnar för "virtuell rättegång"
  Den brittiska regeringen planerar att införa ett system där polisförhör spelas upp via länk i tingsrätterna, för att effektivisera rättegångarna. Men kritiker varnar för att systemet kan få allvarliga konsekvenser.
 • 19 november 2008
  Ny lag om penningtvätt presenterad
  I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism.
 • 19 november 2008
  Advokater i nya Prövningsnämnden
  Advokat Claes Peyron och generalsekreterare Anne Ramberg har utsetts av regeringen att ingå i den nyinrättade Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut.

Dela denna sida:

Välkommen till Advokatsamfundet! Webbplatsen är tyvärr inte optimerad för Internet Explorer. Du behöver en modernare webbläsare om du ska kunna ta del av hela vårt innehåll på webbplatsen.