Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Prisad studie av skydd mot brottsförebyggande åtgärder

Juridikstudenten Håkan Sellman tilldelades på måndagskvällen 2008 års Midander-Lönnstipendium, om 25 000 kronor, för sitt examensarbete i juridik om fri- och rättigheter.

Midander-Lönnstipendiet instiftades av Centrum för rättvisa 2007, för att uppmärksamma och uppmuntra studier av individuella fri- och rättigheter.

Årets stipendiat utmärks för sin examensuppsats ”Konstitutionellt skydd mot brottsförebyggande åtgärder” som behandlar det grundlagsstadgade skyddet mot att drabbas av integritetskränkande åtgärder från brottsbekämpande myndigheter. Uppsatsen ifrågasätter om detta skydd är tillräckligt starkt i Sverige.

Prisutdelningen ägde rum i samband med ett seminarium om FRA-lagen och dess konsekvenser för framtidens grundlag, arrangerat av Centrum för rättvisa i advokatbyrån Cederquists lokaler i Stockholm.

Läs Håkan Sellmans uppsats här.