I årets rapport har man fördjupat sig på några olika områden, bland annat ungdomsbrott, brott mot kvinnor och övergrepp i rättssak. Även svensk brottslighet i jämförelse med brottsligheten i andra länder lyfts fram. De olika brottskategorierna har fått ett kapitel var, och går att ladda ner separat från Brå:s hemsida (se nedan).

Kapitlet om övergrepp i rättssak avslutas med att Brå lyfter fram några olika rekommendationer för att komma till rätta med problemen övergrepp och otillåten påvkerkan i rättssak. Bland annat föreslås att vittnen skulle få en motsvarighet till målsägarbiträden.

I dag finns ideella organisationer på vissa håll i landet, som ger stöd och information till den som ska vittna. Studier har visat att dem som fått detta stöd i högre grad står emot övergrepp i rättssak och påverkansförsök.

En annan, enkel lösning på ett svårt problem skulle kunna vara att låta brottsoffer och vittnen vänta i separata väntrum. Men de allra flesta fallen av övergrepp i rättssak sker inte i direkt samband med rättegången, därför måste man också bredda perspektivet, skriver Brå.

Rapporten kompletteras med offerstudier och självdeklarationsstudier, som den Nationella Trygghetsundersökningen, varifrån man får uppgifter om brott som aldrig anmäls.

Brottsförebyggande rådets rapporter om brottsutvecklingen i Sverige har getts ut sedan 1976. Årets rapport kan laddas ner i sin helhet eller i kapitelfom från Brå:s hemsida.