Omröstningen slutade med 243 röster för och 39 röster mot att anta fördraget. 13 ledamöter valde att lägga ner sina röster. Därmed är Sverige det tjugofemte landet som har sagt ja till Lissabonfördraget.

Fördraget innebär att det införs nya regler kring hur många röster varje land ska ha i EU:s ministerråd, samt att EU går över från enhällighet till majoritetsbeslut på en rad olika områden. Det handlar framför allt om straffrätt, internationell brottslighet och kampen mot terrorism.

Generalsekreterare Anne Ramberg har tidigare uttryckt oro över att fördraget innebär att allt för stora delar av straffrätten överlåts till EU. Var går gränsen för hur långt EG-domstolen ska få sätta sig över nationell lagstiftning och praxis?
Läs mer om det här.

Tjugofem länder har nu sagt ja till fördraget, men Irland har tidigare i folkomröstning sagt nej och ännu finns inget beslut om när en ny omröstning i frågan kan hållas på Irland. Så trots att Lissabonfördraget innebär en övergång till majoritetsbeslut i många frågor, kräver själva fördraget enhällighet. Alla EU:s länder måste säga ja för att det ska bli verklighet.

Läs mer om Lissabonfördraget på EU-upplysningens webbplats.