– Honnör för årets pristagare, som gör att vi kan vara stolta medlemmar av samma bransch, sa Péter Köves, ordförande för Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, vid prisceremonin.

Li Heping har under de senaste tio åren bland annat fungerat som rådgivare åt Falun Gong, för religionsfriheten, han har försvarat bybor vars egendomar på den kinesiska landsbygden har exproprierats, och han har försvarat politiska dissidenter. Det har gjort att han kontinuerligt utsätts för olika repressalier från myndigheterna.

Symptomatiskt nog kunde inte Li Heping närvara vid ceremonin, då han stoppades av polis på Pekings flygplats och nekades utresa. Men i en skrivelse till CCBE tackar han för utmärkelsen och lovar att fortsätta att kämpa för de mänskliga rättigheterna:

”Den här utmärkelsen är inte bara till mig, men till alla förkämpar för de mänskliga rättigheterna (…). Utmärkelsen ger mig styrka för att kämpa ännu hårdare och brinna än mer för de universella mänskliga rättigheterna, för demokrati och för rättssäkerhet i Kina och överallt.”

Gruppen om 26 spanska advokater, varav 23 fungerade som försvarare och 3 som åklagare i rättegången mot dem som stod åtalade för Madridbomberna den 11 mars 2004, fick utmärkelsen för att de tog sig an den viktiga uppgiften att ge misstänkta terrorister deras rätt till ett fullgott försvar, trots att det skulle komma att påverka advokaternas karriärer och privata liv.

För de spanska advokaterna talade Endika Zulueta San Sebastian:
– Vi saknade både finansiering och bevismaterial, men använde oss av all vår rättskunskap och våra bästa argument för att försvara rätten för de personer som anklagats för den grymmaste terrorattack någonsin på europeisk mark, och det inför ett aldrig tidigare skådat tryck från såväl politiker som press.

Han fortsatte med att hedra de som föll offer för tågbomberna i Madrid, med ett särskilt tack till dem som varit närvarande och följt förhandlingarna i rätten.
– Trots att de stod ansikte mot ansikte med de som misstänktes för att ha orsakat ett sådant lidande höll de ut med ett beundransvärt, stilla mod. Därmed tilläts staten respektera inte bara grundläggande rättigheter till ett försvar, men också det bästa möjliga försvaret för någon som ställts inför rätta, oavsett allvaret i det påstådda brottet.

Rådet för advokatsamfunden i Europa, CCBE, skapade priset för mänskliga rättigheter 2007, för att uppmärksamma de advokaters och advokatorganisationers arbete som visar på utomordentligt engagemang och stora uppoffringar för att upprätthålla rättssamhällets grundläggande värderingar.