Vid alla typer av allvarliga brott som berör två eller flera av EU:s medlemsländer ska Europol kunna ge stöd. Det nuvarande kravet på att brottsligheten ska vara organiserad tas bort.

Europol får med de nya EU-reglerna även bistå medlemsländernas polismyndigheter med underrättelser och analyser inför olika stora evenemang samt vid it-brottslighet som barnpornografi.

Med de nya reglerna förvandlas Europol till en renodlad EU-myndighet som finansieras över EU-budgeten.

Vänsterpartiet och miljöpartiet motsatte sig beslutet då det bredare mandatet ansågs innebära ett oacceptabelt steg mot överstatlighet.

Läs Advokatsamfundets remissvar (25 juli 2008)
Läs Justitieutskottets betänkande (2008/09:JuU6)
Protokoll från riksdagens debatt (19 november) och beslut (20 november)