Nättidskriften har till syfte att lyfta fram de frågor som berör advokater och försvarare i olika mål i ICC.

Det första numret innehåller bland annat ett reportage med de försvarare som företräder Thomas Lubanga, den förste att åtalas inför ICC. Novembernumret tar också upp de problem som ICC har ställts inför på senare tid.

I nättidningens novembernummer skriver också Richard Goldstone, före detta chefsåklagare vid den internationella krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien och Rwanda. I hans artikel For Peace’s sake: Should Justice Defer to Politics  frågar han sig om juridiken ska tillåtas att förfalla till politik utifrån en undersökning av konsekvenserna av FN:s ovilja att låta åtala Sudans president Omar al-Bashir enligt Romstadgans artikel 16.

Läs EQ: Equality of Arms Review här.