Timkostnadsnormen blir för rättsliga biträden med F-skatt 1 104 kr exklusive mervärdesskatt. För de som inte innehar F-skattsedel blir den nya  timkostnadsnormen 840 kr (1 104/1,3142).

Läs Domstolsverkets förslag här.