Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Timkostnadsnormen fastställd

I dag tog regeringen beslut om ny timkostnadsnorm för juridiska biträden. Höjningen följde som väntat Domstolsverkets rekommendation med en uppräkning på 23 kronor eller 2,13 procent.

Timkostnadsnormen blir för rättsliga biträden med F-skatt 1 104 kr exklusive mervärdesskatt. För de som inte innehar F-skattsedel blir den nya  timkostnadsnormen 840 kr (1 104/1,3142).

Läs Domstolsverkets förslag här.