Carl Svernlöv, juris doktor, advokat och delägare i Baker & McKenzie advokatbyrå har utnämnts till adjungerad professor i associationsrätt vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Carl Svernlöv kommer att kombinera sitt uppdrag vid Uppsala universitet med sin nuvarande verksamhet som advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå.

Carl Svernlöv är född 1964 och blev advokat 1995. Han disputerade i juridik 2007 vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Ansvarsfrihet. Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt”. Han är även av regeringen utsedd ensamutredare i utredningen ”Ett enklare aktiebolag”, (dir 2007:132), där ett första delbetänkande lämnades i maj 2008 (SOU 2008:49).