Enligt rikspolisstyrelsens ekonomidirektör Jan Andersson beror det förväntade underskottet bland annat på att polisen inte kompenserats för pris- och löneökningar och att det anslag regeringen tidigare aviserat har krympt.
– Vi har själva inte heller haft förmågan att pressa utgifterna så mycket som vi borde, tillägger Jan Andersson på polisens hemsida.

För att klara underskottet kommer polisen bland annat att minska övertidsuttaget, inte återbesätta vissa tjänster samt utöka samarbetet mellan olika polismyndigheter och mellan polisen och kommunerna.

Målet om att ha 20 000 poliser i tjänst år 2010 ligger dock fast, försäkrar Jan Andersson. Däremot finns inga extra medel till satsningen mot den grova organiserade brottsligheten eller inför Sveriges EU-ordförandeskap 2009.

Polisen har däremot utlovats en utökad anslagskredit, från 3 procent av tilldelade medel till 4,5 procent nästa år. Det motsvarar just prognosen på 780 miljoner kronor i underskott.

Men det innebär inte att man kan skjuta på besparingarna, enligt Jan Andersson. 
– Anslagskrediten är ett lån som vi tar med oss till kommande år, och som ska betalas tillbaka. Och justitiesministern har sagt att polisens verksamhet ska genomlysas för att se till att varje krona används på rätt sätt, säger han.

Rikspolischefen kommenterar det ekonomiska läget