– Miljardbelopp riskerar att gå förlorade när staten inte driver in sina fordringar. Myndigheterna bör agera mer kraftfullt för att kräva tillbaka pengarna och regeringen bör både underlätta och ställa krav på myndigheternas indrivning, säger riksrevisor Karin Lindell i ett pressmeddelande.

Den typ av fordringar som Riksrevisionen granskat gäller statliga bidrag som betalats ut felaktigt, allmänna försäkringar och studiemedel.

Allt fler svenskar bor utomlands men får pengar från de svenska trygghetssystemen, eller har skulder till de svenska studiestödssystemet. Men Försäkringskassan har bristande uppgifter över hur många utlandsbaserade personer som fått utbetalningar, och kassan driver inte in fordringar i utlandet. Därmed går det inte att kontrollera om felaktiga utbetalningar sker.

Försäkringskassans utbetalningar till personer bosatta i utlandet uppgick under år 2007 till 5,2 miljarder kronor, och fordringsbeloppet till 114 miljoner kronor.

Även Centrala studiestödsnämnden, CSN, borde ha gjort mer för att förhindra felaktiga utbetalningar, menar riksrevisor Karin Lindell. Drygt en fjärdedel av de cirka 58 000 utlandsbosatta som har studielån betalar inte tillbaka lånen. Förra året uppgick deras totala skuld till cirka två miljarder kronor.