Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

"Barnbrott bör utredas mer"

Barnbrottsutredningen föreslår i ett betänkande som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask i förra veckan att fler brott som begås av barn under 15 år ska utredas.

Primärt bör utredning av brott begångna av barn under 15 år också fortsättningsvis göras för att klarlägga behovet av sociala insatser. Men det hindrar inte att fler brott ska utredas, enligt Barnbrottsutredningen som föreslår att upprepad brottslighet uppmärksammas tydligare, att brottsoffrens ställning stärks samt att det förordnas juridiskt biträde för brottsmisstänkta.

Forskning visar att ju yngre någon är vid drog- eller brottsdebuten desto större är risken för missbruk och brottslighet senare i livet. Därför är det viktigt att barn med dessa problem uppmärksammas i tid, skriver utredaren.

Förutsättningarna för att förordna juridiskt biträde bör också utvidgas, enligt utredningens förslag. Särskilt då polis och åklagare får större befogenheter att inleda utredning rörande brott som inte är direkt knuten till behovet av insatser från socialtjänsten. I de fall misstanke om allvarliga brott ska utredas bör det vara huvudregel att juridiskt biträde förordnas, skriver utredaren.

Utredning ska genomföras, enligt betänkandet, om ett barn misstänks för att ha begått ett brott som i andra fall skulle ge straffpåföljd på ett års fängelse eller mer.

Barnbrottsutredningen (SOU 2008:111)