Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättsväsendet ska delta vid internationella insatser

Rättsväsendets möjligheter att delta och stödja vid internationella insatser ska stärkas, enligt justitiedepartementet om beslutat om direktiv till utredning.

Efterfrågan på personal från rättsväsendet till internationella fredsfrämjande insatser har under senare år ökat markant. Svensk polis har länge deltagit i freds- och säkerhetsfrämjande arbete inom ramen för FN och EU. Men övriga delar av rättsväsendet har inte deltagit i någon större omfattning.

Det är viktigt att polisiära insatser följs av motsvarande uppbyggnad inom hela rättsstatsområdet i krisdrabbade samhällen, skriver justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

Därför får en utredare nu i uppdrag att se över hur rättsväsendets myndigheter ska kunna förbättra möjligheterna att delta med expertis i internationella insatser och uppdrag. Det gäller såväl FN:s som EU:s fredsbevarande missioner, utvecklingssamarbete med tredje länder och rekrytering av bland annat domare till internationella tribunaler.