Efterfrågan på personal från rättsväsendet till internationella fredsfrämjande insatser har under senare år ökat markant. Svensk polis har länge deltagit i freds- och säkerhetsfrämjande arbete inom ramen för FN och EU. Men övriga delar av rättsväsendet har inte deltagit i någon större omfattning.

Det är viktigt att polisiära insatser följs av motsvarande uppbyggnad inom hela rättsstatsområdet i krisdrabbade samhällen, skriver justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

Därför får en utredare nu i uppdrag att se över hur rättsväsendets myndigheter ska kunna förbättra möjligheterna att delta med expertis i internationella insatser och uppdrag. Det gäller såväl FN:s som EU:s fredsbevarande missioner, utvecklingssamarbete med tredje länder och rekrytering av bland annat domare till internationella tribunaler.