Anne Ramberg och Eva-Maj Mühlenbock
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokat Eva-Maj Mühlenbock.

– Advokater är konsulter, och konsultrollen har en flexibilitet som gör att den borde vara lättare att förena med familjeliv än många andra yrken.

Det sa Eva-Maj Mühlenbock, managing partner på Advokatfirman Lindahl, i sitt föredrag på Hildarys lunchträff den 4 december. Mühlenbock varvade egna erfarenheter av hur man får ekvationen arbete och familj att gå ihop, med reflektioner om vad branschen och de enskilda advokatbyråerna kan göra för att behålla både män och kvinnor i yrket.

Hon kunde konstatera att kvinnorna inte nått hela vägen i advokatvärlden. Trots att de länge varit minst hälften på juristutbildningen och bland de biträdande juristerna är ännu bara tolv procent av delägarna i advokatbyråer kvinnor. Det pågår en förändring, men den går långsamt, ansåg Mühlenbock.

En enkät på Mühlenbocks egen byrå visade att de kvinnliga juristerna, till skillnad från sina manliga kolleger, kände oro inför möjligheten att kombinera barn och familj med advokatrollen. Den här ger en signal till arbetsgivarna, menade hon.

– Vi som sitter i ledningen för advokatbyråer måste arbeta för att behålla kompetenta och duktiga kvinnor, och att erbjuda en attraktiv arbetsplats.

Eva-Maj Mühlenbock har märkt på sin egen byrå att männen nu börjat ta ut föräldraledighet i större utsträckning.

– Det måste komma att innebära en förändring. Vi måste uppmuntra det, även om det inte alltid är lätt för arbetsgivaren när någon ska vara borta länge, sa hon.

Just föräldraledighet är ett problem på små advokatbyråer, enligt kommentarer från åhörarna. Men på de stora firmorna är det en planeringsfråga, hävdade Eva-Maj Mühlenbock.

Ett anat sätt för branschen att underlätta för människor få balans mellan arbete och familjeliv skulle vara att erbjuda alternativa karriärvägar, menade Mühlenbock. Alla vill kanske inte bli delägare, med det ansvar och den arbetsbörda det innebär. Men frågan om alternativa vägar är svår, det visade frågor från åhörarna. Det finns en risk att alternativ som ”anställd delägare” med mindre inflytande skapar ett B-lag, och att kvinnor fastnar där, menade flera kvinnor.

– Det är en svår fråga, och viktigt att vi överväger noga hur man ska göra. Det är inte lätt att hitta ett system som tillåter att man hoppar mellan olika roller, instämde Eva-Maj Mühlenbock.

Frågan om att kombinera advokatrollen med föräldraskap engagerade åhörarna, och det blev ett livligt samtal vid mötet. Enigheten var stor om att det både handlar om individens ansvar för att planera och ställa krav på barnets andra förälder, och om advokatbyråernas attityd och förmåga att tillmötesgå medarbetarnas behov. Det behövds diskussioner och konkreta förslag för att hjälpa advokater och biträdande jurister att få balans i livet, tyckte dagens talare.

– Det är förfärligt om unga ratar advokatbyråerna för att vi upplevs som konservativa och mossiga, avslutade Eva-Maj Mühlenbock, som ändå trodde på en förändring.