Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Viktigare lagar och förordningar

Nu finns skriften Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2006/2007 på regeringens hemsida.

Skriften kan också beställas från Information Rosenbad, tfn 08-405 10 00.

I skriften beskrivs de viktigaste besluten som träder i kraft runt halvårsskiftet.

Skriften kan beställas och laddas ner från regeringens hemsida.