Skriften kan också beställas från Information Rosenbad, tfn 08-405 10 00.

I skriften beskrivs de viktigaste besluten som träder i kraft runt halvårsskiftet.

Skriften kan beställas och laddas ner från regeringens hemsida.