Nu har årets upplaga av Rättshjälp och taxor kommit. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Broschyren kan beställas eller laddas ned från Domstolsverkets hemsida.