Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättshjälp och taxor

Broschyr om rättshjälpslagen.

Nu har årets upplaga av Rättshjälp och taxor kommit. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Broschyren kan beställas eller laddas ned från Domstolsverkets hemsida.