"Övervakningssamhället – hot eller möjlighet?" var rubriken på ett seminarium arrangerat av Institutet för framtidsstudier på Kulturhuset i Stockholm den 6 december. En rad talare presenterade sin syn på företeelser som buggning, preventiva tvångsmedel och signalspaning.

Bland deltagarna fanns Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon pekade på att övervakning och nya tvångsmedel ytterst handlar om vilket samhälle vi vill ha. Balansen mellan brottsbekämpning och skydd för människors integritet har förskjutits på ett oroväckande sätt, menade hon.

– Den sammantagna utvecklingen i Sverige, övriga EU och USA inger fasa, sa Ramberg.

Anne Rambergs skeptiska inställning delades också av professorn i kriminologi Janne Flyghed och journalisten och författaren Ola Larsmo.

Andra debattörer var betydligt mer positiva. Före detta statssekreteraren i Justitiedepartementet Dan Eliasson talade för den förra regeringens planer på buggning, och överåklagare Tomas Lindstrand ville helst se en ännu mer långtgående rätt att bugga misstänkta än vad som finns i det vilande lagförslaget.

Seminariet avslutades med en diskussion där också justitieminister Beatrice Ask och före detta justitieminister Thomas Bodström deltog. Debatten visade att när det gäller tvångsmedel finns inga större skillnader mellan den nuvarande och tidigare regeringen.