Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättshjälpsmyndigheten får ny webbplats

Konkret information för allmänheten

Den 2 januari 2007 får Rättshjälpsmyndigheten en ny webbplats.

Den nya webbplatsen har adressen www.rattshjalp.se.

Rättshjälpsmyndighetens nya webbplats innehåller konkret information om vad rättshjälp är, om vem som kan få rättshjälp och om hur man söker rättshjälp.

Rättshjälpsbiträden når Domstolsverkets rättshjälpshandbok direkt via den nya webbplatsens förstasida.