Den 2 januari 2007 får Rättshjälpsmyndigheten en ny webbplats.

Den nya webbplatsen har adressen www.rattshjalp.se.

Rättshjälpsmyndighetens nya webbplats innehåller konkret information om vad rättshjälp är, om vem som kan få rättshjälp och om hur man söker rättshjälp.

Rättshjälpsbiträden når Domstolsverkets rättshjälpshandbok direkt via den nya webbplatsens förstasida.